Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 29. týdnu, tj. od 16. do 22. července 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.29. týden – 16. až 22. července 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 86, rozeslaná dne 19. července 2012

255/2012
Zákon o kontrole (kontrolní řád)

254/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

253/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 86

Částka 85, rozeslaná dne 17. července 2012

252/2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012

251/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

250/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce

249/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 85

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme