Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.3. týden – 17. až 23. ledna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 4, rozeslaná dne 20. ledna 2011

10/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

9/2011
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody

Plné znění částky 4

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme