Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 30. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.30. týden – 20. až 26. července 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 68, rozeslána dne 24. července 2009

227/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Účinnost od: 1. července 2010 s výjimkou

Částka 66, rozeslána dne 20. července 2009

219/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. září 2009

220/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2009

221/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2009

222/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009 o volném pohybu služeb
Účinnost od: 28. prosince 2009

223/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Účinnost od: 28. prosince 2009

Částka 65, rozeslána dne 20. července 2009

214/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. července 2009

215/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. července 2009

216/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 20. července 2009

217/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 20. července 2009 s výjimkou

218/2009 Sb.
Zákon ze dne 22. června 2009, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 20. července 2009 s výjimkou

Částka 64, rozeslána dne 20. července 2009

212/2009 Sb.
Zákon ze dne 9. června 2009, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 1. října 2009

213/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 3. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.
Účinnost od: 20. července 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 20. července 2009 nabývají účinnosti:

213/2009 Sb.
Vyhláška ze dne 3. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

214/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

215/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

216/2009 Sb.
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

217/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

218/2009 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Zákon ze dne 22. června 2009, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Dne 24. července 2009 nabývají účinnosti:

227/2009 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme