Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 30. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.30. týden – 26. červenec až 1. srpen 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81, rozeslaná 30. července 2010

235 / 2010
Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Částka 80, rozeslaná 28. července 2010

232 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

233 / 2010
Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

234 / 2010
Sdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme