Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 30. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 30. týdnu, tj. od 23. do 29. července 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.30. týden – 23. až 29. července 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 89, rozeslaná dne 27. července 2012

264/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

263/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

262/2012
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Plné znění částky 89

Částka 88, rozeslaná dne 26. července 2012

261/2012
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

260/2012
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

259/2012
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

258/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 88

Částka 87, rozeslaná dne 23. července 2012

257/2012
Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

256/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Plné znění částky 87

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme