Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.31. týden – 28. července až 3. srpna 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 88, rozeslána dne 1. srpna 2008

270/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2008

Částka 87, rozeslána dne 1. srpna 2008

268/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. července 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2008

269/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2008

Částka 86, rozeslána dne 30. července 2008

266/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. července 2008

267/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 47/2004 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 137/2008 Sb. (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Účinnost od: 30. července 2008

rs 86/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. července 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 1. srpna 2008 nabývají účinnosti:

211/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 2. června 2008 o druhém zvýšení důchodů v roce 2008

212/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 2. června 2008 o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008

240/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. června 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

269/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

270/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dne 30. července 2008 nabývají účinnosti:

266/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

267/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 47/2004 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 137/2008 Sb. (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

rs 86/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme