Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.31. týden – 1. až 7. srpna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 83, rozeslaná dne 5. srpna 2011

231/2011
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

230/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

229/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

Plné znění částky 83

Částka 82, rozeslaná dne 2. srpna 2011

228/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Plné znění částky 82

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme