Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.

32. týden – 3. až 9. srpna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 74, rozeslaná 5. srpna 2009

245 / 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb.

246 / 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

247 / 2009
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme