Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.32. týden – 8. až 14. srpna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 84, rozeslaná dne 10. srpna 2011

232/2011

Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.

Plné znění částky 84

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme