Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 32. týdnu, tj. od 6. do 12. srpna 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.32. týden – 6. až 12. srpna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 93, rozeslaná dne 9. srpna 2012

272/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

271/2012
Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

Plné znění částky 93

Částka 92, rozeslaná dne 8. srpna 2012

270/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

269/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

268/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Plné znění částky 92

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme