Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.33. týden – 11. až 17. srpna 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 95, rozeslána dne 15. srpna 2008

279/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 5. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. srpna 2008

280/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 31. července 2008 o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
Účinnost od: 1. září 2008

281/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Účinnost od: 1. září 2008

282/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 1. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Účinnost od: 1. září 2008

283/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 1. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
Účinnost od: 15. sprna 2008

284/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 31. července 2008 o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč
Účinnost od: 1. října 2008

285/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 31. července 2008 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
Účinnost od: 20. srpna 2008

286/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov
Účinnost od: 15. srpna 2008

287/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích
Účinnost od: 15. srpna 2008

Částka 94, rozeslána dne 14. srpna 2008

278/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností
Účinnost od: 14. srpna 2008

Částka 93, rozeslána dne 13. srpna 2008

276/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 29. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. srpna 2008

277/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 29. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. srpna 2008

Částka 92, rozeslána dne 13. srpna 2008

275/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Účinnost od: 13. srpna 2008

Částka 91, rozeslána dne 11. srpna 2008

273/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou

274/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 15. srpna 2008 nabývají účinnosti:

271/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 28. července 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

272/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 28. července 2008, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách

279/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 5. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

283/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 1. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

286/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov

287/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích

Dne 14. srpna 2008 nabývají účinnosti:

278/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností

Dne 13. srpna 2008 nabývají účinnosti:

275/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)

276/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 29. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

277/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 29. července 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 14. srpna 2008 se ruší:

469/2000 Sb.
Nařízení vlády ze dne 8. listopadu 2000, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

491/2004 Sb.
Nařízení vlády ze dne 1. září 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

100/2005 Sb.
Nařízení vlády ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.

324/2006 Sb.
Nařízení vlády ze dne 7. června 2006, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Dne 13. srpna 2008 se ruší:

589/2002 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5. prosince 2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme