Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.

33. týden – 10. až 16. srpna 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 77, rozeslaná 14. srpna 2009

256 / 2009
Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

257 / 2009
Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě

Částka 76, rozeslaná 11. srpna 2009

252 / 2009
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů

253 / 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních

254 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

255 / 2009
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ–CC

Částka 75, rozeslaná 11. srpna 2009

248 / 2009
Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

249 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

250 / 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů

251 / 2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme