Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.33. týden – 16. až 22. srpen 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 87, rozeslaná 20. srpna 2010

244 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

Částka 86, rozeslaná 20. srpna 2010

243 / 2010
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 85, rozeslaná 17. srpna 2010

242 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky

Čáska 84, rozeslaná 17. srpna 2010

241 / 20010
Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme