Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.34. týden – 22. až 28. srpna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 88, rozeslaná dne 25. srpna 2011

244/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

243/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 88

Částka 87, rozeslaná dne 25. srpna 2011

242/2011
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti

241/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

240/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

239/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

238/2011
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Plné znění částky 87

Částka 86, rozeslaná dne 19. srpna 2011

237/2011
Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Plné znění částky 86

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme