Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 34. týdnu, tj. od 20. do 26. srpna 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.34. týden – 20. až 26. srpna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 96, rozeslaná dne 22. srpna 2012

277/2012
Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

276/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 96

Částka 95, rozeslaná dne 22. srpna 2012

275/2012
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Plné znění částky 95

Částka 94, rozeslaná dne 22. srpna 2012

274/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

273/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 94

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme