Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.35. týden – 25. až 31. srpna 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 106, rozeslána dne 29. srpna 2008

325/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2008

326/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 25. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb.
Účinnost od: 29. srpna 2008

327/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 21. srpna 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 29. srpna 2008

Částka 105, rozeslána dne 29. srpna 2008

322/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Účinnost od: 1. září 2008 s výjimkou

323/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
Účinnost od: 1. září 2008

324/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008 o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
Účinnost od: 1. září 2008

Částka 104, rozeslána dne 29. srpna 2008

318/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008 o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Účinnost od: 1. září 2008

319/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2008

320/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.
Účinnost od: 8. září 2008 s výjimkou

321/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 29. srpna 2008

Částka 102, rozeslána dne 26. srpna 2008

316/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. srpna 2008 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Účinnost od: 1. září 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 31. srpna 2008 nabývají účinnosti:

268/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 9. července 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

313/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

319/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů

Dne 29. srpna 2008 nabývají účinnosti:

321/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

326/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 25. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb.

327/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 21. srpna 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme