Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 35. týdnu, tj. od 27. srpna do 2. září 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.35. týden – 27.srpna až 2. září 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 101, rozeslaná dne 31. srpna 2012

288/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 101

Částka 99, rozeslaná dne 30. srpna 2012

284/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012 sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.

283/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně

282/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.

Plné znění částky 99

Částka 98, rozeslaná dne 30. srpna 2012

281/2012
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Plné znění částky 98

Částka 97, rozeslaná dne 27. srpna 2012

280/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

279/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.

278/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.

Plné znění částky 97

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme