Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 36. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 36. týdnu, tj. od 3. do 9. září 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.36. týden – 3. až 9. září 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 102, rozeslaná dne 5. září 2012

293/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

292/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

291/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů

290/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

289/2012
Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

Plné znění částky 102

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme