Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.38. týden – 20. až 26. září 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 102, rozeslaná 22. září 2010

274 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.

Plné znění částky 102

Částka 101, rozeslaná 22. září 2010

273 / 2010
Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Plné znění částky 101

Částka 100, rozeslaná 20. září 2010

270 / 2010
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
271 / 2010
Vyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč
272 / 2010
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana

Plné znění částky 100

Částka 99, rozeslaná 20. září 2010

266 / 2010
Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
267 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
268 / 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění
269 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., pokud se týká soudce

Plné znění částky 99

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme