Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.38. týden – 19. až 25. září 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 98, rozeslaná dne 26. září 2011

275/2011
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Plné znění částky 98

Částka 97, rozeslaná dne 23. září 2011

274/2011
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

273/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

272/2011
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Plné znění částky 97

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme