Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 38. týdnu, tj. od 17. do 23. září 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.38. týden – 17. až 23. září 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 112, rozeslaná dne 21. září 2012

311/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

310/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Plné znění částky 112

Částka 108, rozeslaná dne 19. září 2012

305/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 108

Částka 107, rozeslaná dne 17. září 2012

304/2012
Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Plné znění částky 107

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme