Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.39. týden – 22. až 28. září 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 115, rozeslána dne 26. září 2008

353/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Účinnost od: 1. ledna 2009

354/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2008

355/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Účinnost od: 26. září 2008

Částka 114, rozeslána dne 24. září 2008

350/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
Účinnost od: 1. října 2008

351/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2008

352/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Účinnost od: 1. listopadu 2008

rs 114/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Účinnost od: 24. září 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 26. září 2008 nabývají účinnosti:

355/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Dne 24. září 2008 nabývají účinnosti:

rs 114/2008 Sb.
Účinnost od: 24. září 2008
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme