Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 39. týdnu, tj. od 24. do 30. září 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.39. týden – 24. až 30. září 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 116, rozeslaná dne 27. září 2012

317/2012
Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Plné znění částky 116

Částka 115, rozeslaná dne 27. září 2012

316/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

315/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

314/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 115

Částka 114, rozeslaná dne 27. září 2012

313/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek

Plné znění částky 114

Částka 113, rozeslaná dne 26. září 2012

312/2012
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Plné znění částky 113

Částka 111, rozeslaná dne 24. září 2012

309/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.

308/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 111

Částka 110, rozeslaná dne 24. září 2012

307/2012
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Plné znění částky 110

Částka 109, rozeslaná dne 24. září 2012

306/2012
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Plné znění částky 109

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme