Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.40. týden – 28. září až 4. října 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 105, rozeslaná 1. října 2009

335 / 2009
Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

336 / 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

337 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

338 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 104, rozeslaná 29. září 2009

333 / 2009
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

334 / 2009
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme