Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.40. týden – 4. až 10. října 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 104, rozeslaná 6. října 2010

277 / 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů

278 / 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

279 / 2010
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Plné znění částky 104

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme