Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 40. týdnu, tj. od 1. do 7. října 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.40. týden – 1. až 7. října 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 119, rozeslaná dne 3. října 2012

328/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.

327/2012
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

326/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

325/2012
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013

324/2012
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013

323/2012
Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

322/2012
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Plné znění částky 119

Částka 118, rozeslaná dne 5. října 2012

321/2012
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

Plné znění částky 118

Částka 117, rozeslaná dne 3. října 2012

320/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

319/2012
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012

318/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 117

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme