Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.41. týden – 6. až 12. října 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 120, rozeslána dne 10. října 2008

373/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 18. září 2008 o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Účinnost od: 10. října 2008

Částka 119, rozeslána dne 7. října 2008

371/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2008 s výjimkou

372/2008 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 23. září 2008
Účinnost od: 7. října 2008

Částka 118, rozeslána dne 7. října 2008

362/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 10. září 2008 o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
Účinnost od: 1. listopadu 2008

363/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008 o zvýšení důchodů v roce 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

364/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

365/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 2009

366/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. září 2008, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Účinnost od: 1. ledna 2009

367/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008

368/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
Účinnost od: 7. října 2008

369/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. října 2008

370/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 26. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. října 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 10. října 2008 nabývají účinnosti:

373/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 18. září 2008 o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Dne 7. října 2008 nabývají účinnosti:

367/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.

368/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 24. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.

369/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

370/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 26. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

372/2008 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 23. září 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 10. října 2008 se ruší:

396/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 26. července 2006 o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme