Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.42. týden – 12. až 18. října 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 112, rozeslaná 16. října 2009

358 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

Částka 111, rozeslaná 16. října 2009

356 / 2009
Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

357 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 110, rozeslaná 12. října 2009

352 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

353 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

354 / 2009
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010

355 / 2009
Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme