Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.42. týden – 18. až 24. října 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 108, rozeslaná 22. října 2010

288 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

289 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

290 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 108

Částka 107, rozeslaná 20. října 2010

287 / 2010
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví

Plné znění částky 107

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme