Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 42. týdnu, tj. od 15. do 21. října 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.42. týden – 15. až 21. října 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 127, rozeslaná dne 19. října 2012

343/2012
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013

Plné znění částky 127

Částka 126, rozeslaná dne 19. října 2012

342/2012
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Plné znění částky 126

Částka 125, rozeslaná dne 17. října 2012

341/2012
Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu

340/2012
Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi

339/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

Plné znění částky 125

Částka 124, rozeslaná dne 15. října 2012

338/2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012

337/2012
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

Plné znění částky 124

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme