Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.43. týden – 20. až 26. října 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 125, rozeslána dne 23. října 2008

386/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. října 2008

387/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. října 2008

Částka 124, rozeslána dne 20. října 2008

381/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (Služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. října 2008

382/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou

383/2008 Sb.
Zákon ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009

384/2008 Sb.
Zákon ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
Účinnost od: 20. října 2008

385/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2008

Částka 123, rozeslána dne 20. října 2008

378/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 1. října 2008 o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
Účinnost od: 4. listopadu 2008

379/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem Č. 129/2008 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (Zákon o občanských průkazech)
Účinnost od: 20. října 2008

380/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem č. 422/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (Zákon o matrikách, jménu a příjmení)
Účinnost od: 20. října 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 23. října 2008 nabývají účinnosti:

386/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

387/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 8. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 20. října 2008 nabývají účinnosti:

379/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem Č. 129/2008 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (Zákon o občanských průkazech)

380/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem č. 422/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (Zákon o matrikách, jménu a příjmení)

381/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (Služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme