Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.43. týden – 24. až 30. října 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 111, rozeslaná dne 27. října 2011

318/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

317/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

316/2011
Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012

Plné znění částky 111

Částka 110, rozeslaná dne 25. října 2011

315/2011
Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Plné znění částky 110

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme