Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.44. týden – 26. října až 1. listopadu 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 123, rozeslaná 30. října 2009

377 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

378 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

379 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

380 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

381 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

382 / 2009
Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

Částka 119, rozeslaná 30. října 2009

368 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

369 / 2009
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

370 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 118, rozeslaná 26. října 2009

366 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.

367 / 2009
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 117, rozeslaná 26. října 2009

365 / 2009
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme