Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.44. týden – 1. až 7. listopadu 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 114, rozeslaná 5. listopadu 2010

312 / 2010
Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 305/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 114

Částka 111, rozeslaná 5. listopadu 2010

301 / 2010
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

302 / 2010
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu

303 / 2010
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

304 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

305 / 2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Plné znění částky 111

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme