Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.44. týden – 31. října až 6. listopadu 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 112, rozeslaná dne 27. října 2011

319/2011
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatřeních

Plné znění částky 112

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme