Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 45. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.45. týden – 3. až 9. listopadu 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 130, rozeslána dne 7. listopadu 2008

399/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009

400/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 27. října 2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
Účinnost od: 31. prosince 2008

401/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 7. listopadu 2008

402/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 30. října 2008 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 7. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

401/2008 Sb.
Účinnost od: 7. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 4. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

378/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 1. října 2008 o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme