Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.46. týden – 10. až 16. listopadu 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 129, rozeslána dne 10. listopadu 2008

398/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 22. října 2008 o Programu statistických zjišťování na rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 11. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

388/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme