Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.46. týden – 9. až 15. listopadu 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 128, rozeslaná 13. listopadu 2009

395 / 2009
Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

396 / 2009
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009.

Částka 127, rozeslaná 13. listopadu 2009

388 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

389 / 2009
Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

390 / 2009
Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů

391 / 2009
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

392 / 2009
Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy

393 / 2009
Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků – třída: Amphibia

394 / 2009
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Částka 126, rozeslaná 10. listopadu 2009

387 / 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem

Částka 125, rozeslaná 13. listopadu 2009

386 / 2009
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010

Částka 124, rozeslaná 10. listopadu 2009

383 / 2009
Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

384 / 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. ledna 2005

385 / 2009
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme