Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.46. týden – 15. až 21. listopadu 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 115, rozeslaná 15. listopadu 2010

313 / 2010
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Plné znění částky 115

Částka 113, rozeslaná 15. listopadu 2010

307 / 2010
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

308 / 2010
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření

309 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

310 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních /exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.

311 / 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Plné znění částky 113

Částka 112, rozeslaná 15. listopadu 2010

306 / 2010
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011

Plné znění částky 112

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme