Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 46. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.46. týden – 14. až 20. listopadu 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 116, rozeslaná dne 14. listopadu 2011

335/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby

334/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

Plné znění částky 116

Částka 115, rozeslaná dne 14. listopadu 2011

333/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

332/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

331/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

330/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

329/2011
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Plné znění částky 115

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme