Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.47. týden – 17. až 23. listopadu 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 133, rozeslána dne 21. listopadu 2008

408/2008 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009
Vyhláška ze dne 6. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

409/2008 Sb.
Účinnost od: 21. listopadu 2008
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb., zákonem č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb. a zákonem č. 312/2008 Sb. (Zákon na ochranu zvířat proti týrání)

410/2008 Sb.
Účinnost od: 21. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. listopadu 2008 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 132, rozeslána dne 20. listopadu 2008

407/2008 Sb.
Účinnost od: 5. prosince 2008
Vyhláška ze dne 5. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

Částka 131, rozeslána dne 18. listopadu 2008

403/2008 Sb.
Účinnost od: 3. prosince 2008
Nařízení vlády ze dne 15. října 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

404/2008 Sb.
Účinnost od: 11. dubna 2009
Vyhláška ze dne 22. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství e vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

405/2008 Sb.
Účinnost od: 3. prosince 2008
Vyhláška ze dne 27. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

406/2008 Sb.
Účinnost od: 18. listopadu 2008
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 21. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

409/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb., zákonem č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb. a zákonem č. 312/2008 Sb. (Zákon na ochranu zvířat proti týrání)

410/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. listopadu 2008 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Dne 18. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

406/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme