Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.47. týden – 16. až 22. listopadu 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 130, rozeslaná dne 18. listopadu 2009

402 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

403 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129, rozeslaná dne 18. listopadu 2009

397 / 2009
Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

398 / 2009
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

399 / 2009
Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů

400 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.

401 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme