Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.47. týden – 21. až 27. listopadu 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 120, rozeslaná dne 24. listopadu 2011

341/2011
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Plné znění částky 120

Částka 119, rozeslaná dne 24. listopadu 2011

340/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

339/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

338/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 119

Částka 118, rozeslaná dne 21. listopadu 2011

337/2011
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Plné znění částky 118

Částka 117, rozeslaná dne 21. listopadu 2011

336/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 117

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme