Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.48. týden – 29. listopadu až 5. prosince 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 125, rozeslaná dne 3. prosince 2010

342/2010
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování působnosti

341/2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb.,

340/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009Sb.

339/2010
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

Plné znění částky 125

Částka 124, rozeslaná dne 3. prosince 2010

338/2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

337/2010
Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobkyobsahujícími těkavé organické látky

Plné znění částky 124

Částka 123, rozeslaná dne 3. prosince 2010

336/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

335/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů

334/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.

Plné znění částky 123

Částka 122, rozeslaná dne 1. prosince 2010

333/2010
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 122

Částka 121, rozeslaná dne 30. listopadu 2010

332/2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl ÚS 33/09 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve zněnízákona č. 314/2008 Sb.

Plné znění částky 121

Částka 120, rozeslaná dne 30. listopadu 2010

331/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

330/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve zněnípozdějších předpisů

Plné znění částky 120

Částka 119, rozeslaná dne 29. listopadu 2010

329/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

328/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

327/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

326/2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

325/2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 119

Částka 118, rozeslaná dne 29. listopadu 2010

324/2010
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

323/2010
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

322/2010
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010

321/2010
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2021, 3,85 %

320/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

319/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Plné znění částky 118

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme