Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.49. týden – 1. až 7. prosince 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 137, rozeslána dne 1. prosince 2008

417/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. listopadu 2008 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

418/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. listopadu 2008, kterou se provádí zákon o obecní policii
Účinnost od: 1. ledna 2009

419/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 20. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2008

Částka 136, rozeslána dne 1. prosince 2008

415/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 20. listopadu 2008, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu
Účinnost od: 1. ledna 2009

416/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Účinnost od: 15. prosince 2008

Částka 135, rozeslána dne 1. prosince 2008

413/2008 Sb.
Zákon ze dne 30. října 2008 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
Účinnost od: 1. prosince 2008

414/2008 Sb.
Zákon ze dne 31. října 2008, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2009 s výjimkou

rs 135/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb 1. v nařízení vlády č. 353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, a 2. ve vyhlášce č. 393/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2008

Částka 134, rozeslána dne 1. prosince 2008

411/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Účinnost od: 15. prosince 2008

412/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 5. prosince 2008 nabývají účinnosti:

407/2008 Sb.
Účinnost od: 5. prosince 2008
Vyhláška ze dne 5. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

Dne 3. prosince 2008 nabývají účinnosti:

403/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 15. října 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

405/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 27. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Dne 1. prosince 2008 nabývají účinnosti:

385/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 6. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.

rs 135/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb 1. v nařízení vlády č. 353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, a 2. ve vyhlášce č. 393/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

414/2008 Sb.
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti
Zákon ze dne 31. října 2008, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

419/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 20. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme