Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.49. týden – 6. až 12. prosince 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 129, rozeslaná dne 10. prosince 2010

355/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

354/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

353/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

352/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

351/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

350/2010
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

Plné znění částky 129

Částka 128, rozeslaná dne 8. prosince 2010

349/2010
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

348/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 128

Částka 127, rozeslaná dne 8. prosince 2010

347/2010
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

346/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

345/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 127

Částka 126, rozeslaná dne 7. prosince 2010

344/2010
Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

343/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 126

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme