Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 5. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.5. týden – 30. ledna až 5. února 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 14, rozeslaná dne 31. ledna 2012

38/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

37/2012
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Plné znění částky 14

Částka 13, rozeslaná dne 31. ledna 2012

36/2012
Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 20/09 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

35/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 13

Částka 12, rozeslaná dne 30. ledna 2012

34/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

33/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

32/2012
Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Plné znění částky 12

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme