Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.50. týden – 8. až 14. prosince 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 138, rozeslána dne 8. prosince 2008

420/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 28. listopadu 2008, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
Účinnost od: 1. ledna 2009

421/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 27. listopadu 2008, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

422/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 28. listopadu 2008, o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
Účinnost od: 8. prosince 2008

423/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb. (Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob)
Účinnost od: 8. prosince 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 8. prosince 2008 nabývají účinnosti:

422/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 28. listopadu 2008, o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

423/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb. (Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob)

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme