Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.51. týden – 15. až 21. prosince 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 141, rozeslána dne 17. prosince 2008

436/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 19. listopadu 2008 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

437/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 1. prosince 2008, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
Účinnost od: 1. ledna 2009

438/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
Účinnost od: 17. prosince 2008

Částka 140, rozeslána dne 15. prosince 2008

433/2008 Sb.
Zákon ze dne 27. listopadu 2008, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 2008

434/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Účinnost od: 15. prosince 2008

435/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. prosince 2008 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 15. prosince 2008

Částka 139, rozeslána dne 15. prosince 2008

424/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 1. prosince 2008 o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
Účinnost od: 1. ledna 2009

425/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
Účinnost od: 1. ledna 2009

426/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 5. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
Účinnost od: 15. prosince 2008

427/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 10. prosince 2008 o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Účinnost od: 15. prosince 2008

428/2008 Sb.
Účinnost od: 15. prosince 2008
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 26. listopadu 2008 o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

429/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 26. listopadu 2008 o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
Účinnost od: 15. prosince 2008

430/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 3. prosince 2008 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 15. prosince 2008

431/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 4. prosince 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. prosince 2008

432/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 1. prosince 2008 o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2009

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 17. prosince 2008 nabývají účinnosti:

438/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem

Dne 15. prosince 2008 nabývají účinnosti:

411/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

416/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

426/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 5. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

427/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 10. prosince 2008 o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

428/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 26. listopadu 2008 o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

429/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 26. listopadu 2008 o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů

430/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 3. prosince 2008 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

431/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 4. prosince 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

433/2008 Sb.
Zákon ze dne 27. listopadu 2008, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

434/2008 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

435/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. prosince 2008 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Žádné předpisy se v tomto týdnu neruší.

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme