Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.51. týden – 14. až 20. prosince 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 149, rozeslaná 18. prosince 2009

469 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

470/ 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 143, rozeslaná 18. prosince 2009

448 / 2009

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Částka 142, rozeslaná 17. prosince 2009

445 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

446 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

447 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.

Částka 141, rozeslaná 15. prosince 2009

444 / 2009
Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme